»»

"/>
Pedagoški zavod

Pedagoški zavod je kantonalna ustanova u sastavu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Zavod vrši slijedeće stručne i druge poslove:

 • ostvaruje stručni nadzor i savjetodavni rad u odgojno-obrazonim ustanovama u izvođenju nastave i drugim oblicima organiziranog rada odgajatelja, nastavnika, stručnih suradnika, suradnika i direktora;
 •  utvrđuje metodologiju izrade godišnjih planova i programa rada srednjih škola ;
 • utvrđuje načela organizacije i izvođenja ekskurzija i logorovanja učenika srednjih škola;
 • donosi program stručnog usavršavanja nastavnika;
 • organizira seminare, kurseve, aktive nastavnika i sl.;
 • donosi program profesionalne orijentacije učenika srednjih škola;
 • učestvuje u izradi programa vannastavnih aktivnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama;
 • utvrđuje prijedloge koncepcije odgojno-obrazovnih ustanova (opreme, sredstava i učila za predškolske, specijalne, osnovne i srednje škole i domove učenika) koje donosi nadležno ministarstvo;
 • prati, vrednuje i predlaže izmjene nastavnih planova i programa;
 • vrši analitičko-informativnu djelatnost; izrađuje informacije, izvještaje, analize i prijedloge za potrebe odgojno-obrazovnih ustanova, nadležnog ministarstva i drugih organa i institucija;
 • vrši inovacije u oblasti udžbenika, priručnika i druge prateće literature;
 • priprema programe obnove i izgradnje infrastrukture u oblasti odgoja i obrazovanja;
 • opremanje školskih laboratorija, biblioteka i radionica, te prateću opremu u odgojno-obrazovnim ustanovama;
 • vrši izdavanje pulikacija;
 • prati tržište rada i program prekvalifikacije i dokvalifikacie mladih i odraslih;
 • prati odgoj i obrazovanje učenika sa posebnim potrebama, učenika žrtava rata i učenika povratnika;
 • razvija takmičarski duh u različitim odgojno-obrazovnim oblastima, te podstiče rad sa talentiranim učenicima;
 • u odgojno-obrazovnom procesu razvija poduzetničke inicijative i stavove, ističe kvalitetan rad i promovira vrijednosti i odgovornosti;
 • učestvuje u reformi obrazovnog sistema u BiH u cilju hvatanja koraka sa modernim svijetom – ovladavanje informativnim tehnologijama, multijezičkim vještinama, eksperimentalnim naukama u svim raznolikostima koje pruža obrazovanje za cijeli život;
 • radi i druge poslove propisane zakonima iz oblasti odgoja i obrazovanja i izvršava pojedine poslove iz svoje nadležnosti, koje odredi resorni ministar, Vlada i Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.