01.12.2020.
Zakon o priznavanju visokoskolskih kvalifikacija
17.11.2020.
Obrazac za komentare na Strategiju
17.11.2020.
Nacrt Strategije razvoja sporta u BPK Gorazde
11.05.2017.
Poziv-za-javnu-raspravu_nacrt Zakona o visokom obrazovanju BPK
10.05.2016.
POZIV ZA JAVNU RASPRAVU
29.09.2014.
Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu strategije razvoja sporta u BPK Goražde
11.01.2013.
Poziv za Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama
11.01.2013.
Nacrt zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama
27.03.2012.
Nacrti zakona o preuzimanju prava osnivača nad osnovnim školama na području BPK Goražde
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.