Nauka

„Rezultat naučnog i istraživačkog rada su naučno djelo, odnosno naučni rad, knjiga, projekat, nova sorta, patent, originalni...