Obrazovanje

JU OŠ “PRAČA”  Adresa: Trg Kemala Keme Hrve 1 Direktor: Ajla Subašić Sekretar: Dika Halilović Tel./fax: 038/ 79...

SJEDIŠTE: ul. Ibrahima Čelika bb Goražde TEL./FAX: 038/ 220 873; 220 874 e-mail: soskggor@bih.net.ba web sajt: http://www.sos-ds.ba/...

u toku je osvježenje ove kategorije… Za sva pitanja budite slobodni da nas kontaktirate direktno…

Pedagoški zavod je kantonalna ustanova u sastavu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde....