06.01.2012.
JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde Direktor: Jasmina Djana Sekretar: Sabaheta Kanlić Adresa: Omladinska 1 Tel./fax: 038/ 240-750; 240-751 E-mail: juosffb@bih.net.ba Osnovna škola „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde...
06.01.2012.
JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ u Ilovači Direktor: Šemso Aganspahić Sekretar: Omer Salković Kontakt osoba: Omer Salković Tel./fax: 038/ 82 40 22 E-mail: osbrzi@bih.net.ba Osnovna škola...
06.01.2012.
JU OŠ “PRAČA”  Adresa: Trg Kemala Keme Hrve 1 Direktor: Ajla Subašić Sekretar: Dika Halilović Tel./fax: 038/ 79 91 04 e-mail: juospraca@bih.net.ba Javna ustanova Osnovna škola „...
06.01.2012.
JU Osnovna muzička škola „Avdo Smailović“ Goražde Adresa: Seada Sofovića Sofe bb Direktor: Muhidin Obuća Sekretar: Dženana Gušo Tel./fax: 038/ 22 24 22 e-mail: muzicka.gorazde@gmail.com Osnovna muzička...
06.01.2012.
SJEDIŠTE: ul. Ibrahima Čelika bb Goražde TEL./FAX: 038/ 220 873; 220 874 e-mail: soskggor@bih.net.ba web sajt: http://www.sos-ds.ba/ OSNIVAČ: SOS KINDERDORF- International Ukupan broj djece: 100 Broj...
06.01.2012.
JU za predškolski odgoj i obrazovanje vrtić ”Sunce’ Adresa: Maršala Tita 6 Direktor: Elma Bučo Tel/fax: 038/ 22 14 71 https://www.facebook.com/ JU za predškolski odgoj i...
20.12.2011.
u toku je osvježenje ove kategorije… Za sva pitanja budite slobodni da nas kontaktirate direktno…
20.12.2011.
Kantonalno ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport je organ državne uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koji vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, koji se...
20.12.2011.
Pedagoški zavod je kantonalna ustanova u sastavu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Zavod vrši slijedeće stručne i druge poslove: ostvaruje stručni...
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.