06.01.2012.
Rezultati kantonalnog takmičenja iz matematike za učenike osnovnih škola u školskoj 2014/15. godini Kalendar kantonalnih takmičenja 2012.godina
06.01.2012.
Internacionalni univerzitet u Goraždu
06.01.2012.
Mješovita srednja škola „Enver Pozderović“ Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ Srednja tehnička škola „Hasib Hadžović“  
06.01.2012.
Osnovna muzička škola „Avdo Smailović” Goražde Osnovna škola „Prača” Prača Osnovna škola „Hasan Turčalo Brzi“ u Ilovači Osnovna škola „Fahrudin Fahro Baščelija” Goražde Osnovna škola „Husein ef. Đozo”...
06.01.2012.
Obdanište „Sunce“ SOS dječiji vrtić Goražde
06.01.2012.
Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde od 2018. godine sprovodi reformu srednjeg stručno obrazovanje s ciljem uvođenja dualno organizovanog obrazovanja. U...
06.01.2012.
Zaima Imamovića broj 42 Studentska služba: 038/22 00 46 Kontakt osoba: Amina Salić Web stranice: www.efsa.unsa.ba www.pfsa.unsa.ba Dislocirana nastava Ekonomskog fakulteta u Goraždu počela je sa...
06.01.2012.
JU Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ Goražde Adresa: Maršala Tita 8 Direktor: Sedin Hadžimusić Sekretar: Nirzama Fazlagić Tel.: 038/22 12 14 http://sssdzb.com.ba/  Srednja stručna škola počela je...
06.01.2012.
Mješovita srednja škola „Enver Pozderović“ Goražde Adresa: Zaima Imamovića 42 Direktor: Mula Imamović Sekretar: Vildana Halilović Tel.: 038/ 22 10 20 e-mail: mssep@bih.net.ba sms_enver_pozderovic@hotmail.com www. :mssepgorazde.com.ba https://www.facebook.com/JU-MS%C5%A0-Enver-Pozderovi%C4%87-1509296552657935/?tn-str=k*F...
06.01.2012.
 JU OŠ „Husein ef. Đozo“, Seada Sofovića Sofe br.4 Direktor: Halida Kurtović Sekretar: Aida Čengić Tel.: 038/ 22 12 15 e-mail: oshed@bih.net.ba Web stranica: www.oshed.com.ba Zgradu u...
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.