»»

"/>
Fudbalski savez Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Fudbalski savez Bosansko-podrinjskog kantona Goražde osnovan je 26.07.1997. godine. To je udruženje fudbalskih klubova i stručnih organizacija kojim se ostvaruju širi interesi i potrebe nogometnog sporta na području našeg kantona i šire.

Organi saveza su zakonodavna, izvršna i administrativna tijela:
1. Skupština je vrhovno zakonodavno tijelo i kao takvo ima najvišu moć.
2. Predsjedništvo je izvršno tijelo Saveza.
3. Stručna služba je administrativno tijelo Saveza.
4. Određene stalne komisije služe kao pomoć radnim tijelima Saveza, obavljajući određene poslove.

U sklopu Saveza djeluje i Odbor za hitne potrebe, kao i stalne komisije. Odbor za hitne potrebe bavi se pitanjima koja zahtijevaju trenutačnu odluku u vremenu između sastanaka Predsjedništva. Odbor treba da uključuje: predsjednika Saveza, po jednog predsjednika klubova svih rangova takmičenja izabranih od članova Predsjedništva i predstavnika stručnih organa, zavisno od teme rasprave. Stalne komisije su:

a) Finansijska komisija
b) Takmičarska komisija
c) Komisija za omladinski fudbal
d) Komisija za mali fudbal
e) Komisija za ženski fudbal
f) Komisija za sudije i sudijska pitanja
g) Tehnička komisija
h) Komisija za registraciju igrača i klubova
i) Komisija za sportsku medicinu
j) Komisija za status igrača
k) Komisija za informisanje
l) Komisija za bezbjednost
m) Komisija za propise

Pravna tijela saveza su:

a. Disciplinska komisija
b. Apelacioni sud

muhidin-rascic.jpg Predsjednik Fudbalskog saveza: Muhidin Raščić
Sekretar: Ferid Čovčić
Adresa: Zaima Imamovića broj 44
Tel./fax: 038/ 22 08 75

 

 

Članovi saveza su:

Zakoni i propisi - SPORT
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

Ministar

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.