»»

"/>
Fudbalski klub Azot

Predsjednik: Amir Dragolj – Bat
Sekretar: Amir Malokos
Kontakt telefon: 061/ 38 83 08
Adresa: 1. Drinske brigade broj 5
Treneri: Sead Gabela i Edin Spahović

 

Fudbalski klub Azot formiran je 20.03.1954. godine od strane radnika koji su gradili nekadašnju fabriku “HI AZOT“, koja je sa proizvodnim procesom startala 19.09.1954. godine. Klub je formiran za potrebe sportskog i društvenog zadovoljenja radnika i omladine iz Vitkovića i okruženja.

Prvi predsjednik kluba bio je tadašnji direktor fabrike „HI AZOT“ Tripo Miličević.

Prvi registrovani igrač za FK „Azot“ bio je Aleksa Laković.

Istovremeno, na području opštine Goražde formirani su klubovi „Soča“ u Kopačima, „Pobjeda“ u Goraždu, a od ranije registrovan je bio „GOŠK“ – Goraždanski omladinski športski klub, koji je postojao i prije Drugog svjetskog rata, nastavljajući tradiciju prvog formiranog kluba na području opštine Goražde 1918. godine koji se zvao „Herceg Stjepan“.

U 1955. godini FK „Azot“ takmičio se u Područnoj ligi čije je sjedište bilo u Goraždu, da bi 1959. godine taj Savez bio spojen u MFS – Međuopštinski fudbalski savez.
Obzirom da je privreda na lokalitetu Vitkovića imala potrebe za kadrovima svih profila došlo je i do određenih pojačanja u FK „Azot“. Dolaskom kvalitetnih igrača na novosagrađeni stadion 1950-1960 godine, FK „Azot“ se plasira u Podsaveznu ligu Sarajevo. Uz održavanje postojećeg kvaliteta, dolazi do određenih pojačanja u igračkom smislu, a samim tim i u organizaciji kluba, tako da klub 1966. godine kroz kvalifikacije sa „Metalom“ iz Novog Travnika ostvaruje plasman u Sarajevsko-zeničku zonu, što je bio treći rang takmičenja u bivšoj Jugoslaviji. Isti taj uspjeh ostvario je i FK „Radnički“ Goražde 1986. godine plasmanom u Međurepubličku ligu jug (BiH, Crna Gora i Srbija).

FK „Azot“ je do 1973. godine tri puta slavio ulazak u Sarajevsko-zeničku zonu. Igrač sa najviše nastupa u dresovima FK „Azot bio je Džemo Aganović – Truna koji je bio i kapiten kluba oko 10-tak godina, čak i u vrijeme kada je klub pojačao i u njemu radio kao trener Vahid Kurtović.

Generacije koje su kasnije došle i na sportski način, uz puno uvažavanja i sportskog duha, branili boje ovog kluba su:Toma Markotić

 • Ljubo Kulišić
 • Kemal Čelik
 • Enver Kuljuh
 • Ekrem Borovac
 • Jane Šmun
 • Mujo Hota
 • Meša Hodžić
 • Ratko Grujić
 • Miralem Karić, a potom nove generacije:
 • Edib Čovčić
 • Nedžad Ušanović
 • Fejz Fejzić
 • Salko Dervišević
 • Izet Oputar
 • Vita Laković
 • Dragan Mitrović
 • Ramiz Šapčanin, i treća generacija:
 • Dževad Hadžović
 • Željko Marić
 • Nedžad Živojević
 • Šefik Ušanović
 • Baćko Vidaković
 • Husein Hrelja – Škica
 • Mensur Kukavica
 • Vladislav Stojanović
 • Miro Petrović
 • Mehmed Hukara i mnogi drugi koji su nosili dres ovog kluba preko 10-tak godina.

Klub svoj uspjeh, naravno, zahvaljuje i odanim predsjednicima kluba među kojima, pored već spomenutog Tripa Miličevića, treba spomenuti: Smaja Mujkovića, Abdulaha Gegića, Branka Grujića, Dragana Vujadinovića, Jovu Palikuću, Vejsila Kodžagu, Husa Pešteka, Stanka Stojanovića, Zijada Čovčića, Nihada Klinca, Mirsada Dragolja-Menu.

Klub je promijenio i mnoge trenere, a to su bili: Vojislav Brajović, trener Sandić, Vahid Kurtović, Dragan Mitrović, Ljubo Kulišić, Miralem Karić, Šemsudin Kajtaz, Branko Roksandić, Slavko Šijaković, Jefto Mutlak, Nedžad Ušanović, Salko Dervišević i Sead Gabela, uz vođenja ekipe u nekim kratkim periodima i drugih trenera.

Jedini koji nikad nije napuštao klub je Edib Čovčić-Harba, koji će kasnijim radom u sudskoj organizaciji postati prvi savezni fudbalski sudija sa regiona Jugoistočne BiH.

Iz redova FK „Azota“ izašlo je dosta fudbalskih trenera i fudbalskih sudija koji su ostali vjerni klubu po završetku karijere, fudbalskom terenu i radu sa mlađima, a iznad svega razvoju fudbalskog sporta i vaspitanju mladih .

Mnogi igrači iz ovog kluba su bili i članovi ekipe, Reprezentacije- grada Goražda koja je u historiji MOSI igara tri puta osvojila titulu pobjednika.

Jaki privredni subjekti, prvenstveno, firma „Azot“ finansijski su podržavali FK „Azot“ u svom radu kao i mnoga druga sportska društva koja su egzistirala u Vitkovićima i to: Odbojkaški klub „Azot“, Kuglaški klub „Azot“, Vaterpol klub „Azot“, Društvo DTV Partizan sa gimnastičkim i plivačkim selekcijama, Stonoteniski klub „Azot“, Biciklistički klub „Azot“, Šahovski klub „Azot“, Foto- klub „Azot“, Klub modelara „Azot“, Ferijalno društvo „Azot“ i Radio klub „Azot“ (XU4EAJ), te kulturno-umjetnička društva KUD „Slaviša Vajner Čiča“, sa svojim sekcijama: folklorna, tamburaška, džez sekcija, kao i amatersko pozorište koje je taj tretman steklo 1963. godine.

FK „Azot“ su ratna dešavanja zatekla na takmičenju u RFL jug (Republička fudbalska liga jug, ), u kojoj je klub imao zavidan uspjeh.

Obnoviteljska skupština ovog kluba održana je 20.01.1994. godine u Vitkovićima da bi se klub, pored revijalnih i turnirskih nastupa, u redovno takmičenje uključio 1997. godine u novoformiranoj JKLBPK Goražde- Jedinstvenoj kantonalnoj ligi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde- gdje zajedno sa NK „Drinom“ naredne godine ostvaruje plasman u drugu ligu NSFBiH grupa jug. Klub trenutno broji 120 aktivnih članova i takmiči se u JKLBPK Goražde u kojoj zauzima prvo mjesto.

Zakoni i propisi - SPORT
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

Ministar

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.