IZDVAJAMO
NOVOSTI
Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku kulturu i sport i Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u vremenu pandemije izazvane korona virusom COVID 19 nastojalo je  učenike osnovnih i srednjih škola...
Datum: 12.05.2020.
Uz podršku UNICEF-a, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pokrenulo je proceduru  realizacije projekta „Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete obrazovanja za vrijeme pandemije virusa COVID-19-podrška...
Datum: 12.05.2020.
Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde obavještava roditelje / staratelje djece rođene u periodu od 01.09.2013. godine do 31.08.2014. godine tj. djece koja će do mjeseca...
Datum: 29.04.2020.
Volonterski servis na području Goražda formiran naredbom kantonalnog štaba Civilne zaštite BPK, danas je počeo s radom. Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Arman Bešlija pojašnjava da...
Datum: 22.03.2020.
Pratite stranicu ministarstva za obrazovanje na facebooku
Gledajte nas na youtube kanalu
Kalendar dešavanja