26.06.2019.
K O N K U R S za naknadni upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Bosanskopodrinjskog kantona Goražde za školsku 2019/20. godinu
17.06.2019.
PRELIMINARNA RANG LISTA ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA I I II CIKLUSA STUDIJA ZA STUDIJSKU 2018/19 GODINU
12.06.2019.
Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za školsku 2019/2020.godinu
27.05.2019.
Obrazac prijave-_Tekuci transferi neprofitnim organizacijama za mlade 2019.
10.05.2019.
Konkurs za stipendije za akademsku 2018-2019. godinu
10.05.2019.
Prijavni-obrasci-za-stipendije
06.05.2019.
J A V N I P O Z I V ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE I DODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA REDOVNE PROGRAME NOSILACA SPORTSKIH DJELATNOSTI NA...
06.05.2019.
Obrazac-RP-DP-0 Obrazac-RP-1 Obrazac-broj-RP-2 Obrazac-br.-RP-3 Obrazac-br.-RP-4 Obrazac-br.-RP-5 Obrazac-br.-RP-6 Obrazac-br.-RP-7 Obrazac-br.-RP-8 Obrazac-br.-RP-9 Obrazac-br.-RP-10 Obrazac-br.-RP-11 Obrazac-br.-RP-12 Obrazac-br.-RP-13  
25.06.2018.
K O N K U R S za naknadni upis ucenika u prvi razred srednjih skola s podrucja Bosanskopodrinjskog kantona Gorazde za skolsku 2018/19. godinu
Kontakt

1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ARMAN BEŠLIJA. ministar
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba, arman.beslija@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.