»»

"/>
Na zajedničkom sastanku
Razgovarano o problemu grijanja u OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ i MSŠ „Enver Pozderović“
Datum: 12.01.2012.

Kako bi se prije početka drugog polugodišta riješio problem nedovoljnog zagrijavanja prostorija osnovne škole „Fahrudin Fahro Baščelija“ i MSŠ „Enver Pozderović“, premijer BPK Goražde Emir Frašto i resorna ministrica Alma Delizaimović održali su danas sastanak sa direktorima ovih škola te direktorima kantonalne Direkcije robnih rezervi i Centra za kulturu, iz čije kotlovnice se pomenute škole zagrijavaju.

Prema riječima direktora Kantonalnih robnih rezervi Asima Vilića, postojeći problemi, djelimično uzrokovani potrebom zagrijavanja novoizgrađenog sprata na Mješovitoj srednjoj školi te nekvalitetnom izvedbom grijnih instalacija u pojedinim prostorijama koje se zagrijavaju iz ove kotlovnice, riješili bi se nabavkom još jedne pumpe koja bi značajno poboljšala funkcionisanje postojećeg sistema grijanja.
Obzirom da se kotlovnica Centra za kulturu nalazi u lošem stanju te da je u skorije vrijeme potrebno poduzeti mjere na dugoročnom rješavanju ovog problema, danas je razgovarano i o potencijalnim mogućnostima rješavanja pitanja grijanja u školama, a konkretna rješenja bit će razmatrana u narednom periodu.

Danas je dogovoreno da se poduzmu potrebne mjere oko nabavke dodatne pumpe koja će poboljšati zagrijavanje školskih prostorija i Centra za kulturu, a ukoliko se pitanje grijanja škola, ali i ostalih ustanova koje se nalaze u blizini, uskoro, ne počne rješavati sistematski, pokrenut će se procedura nabavke novog kotla u kotlovnici Centra za kulturu s ciljem obezbjeđenja nesmetanog funkcionisanja grijanja u narednoj grijnoj sezoni.

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.