-S ponosom kažem da ispraćamo jednu veoma uspješnu generaciju đaka u godini kada obilježavamo 70 godina...
Datum: 12.06.2018.
Javni poziv – Tekuci transferi neprofitnim organizacijama za mlade 2018.
Datum: 12.06.2018.
Obrazac-narativnog-i-finansijskog-izvjestaja-ta-omladinska-udrutenja
Datum: 12.06.2018.
Obrazac-prijave-_Tekući-transferi-neprofitnim-organizacijama-za-mlade-2016.
Datum: 12.06.2018.
Javni poziv – Tekuci transfer za kulturu 2018.
Datum: 12.06.2018.
Obrazac-narativnog-i-finansijskog-izvjestaja-za-kulturu
Datum: 12.06.2018.
Obrazac-prijave-kultura
Datum: 12.06.2018.
Kontakt

1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

Damir Zuga 1DAMIR ŽUGA prof.
ministar
tel. +387 38 224 259; fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.