06.12.2012.
O G L A S  za izbor i imenovanje predsjednika i članova školskih odbora u osnovnim školama sa područja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde
05.12.2012.
KONKURS za izbor i imenovanje kandidata na poziciju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP RTV BPK d.o.o Goražde
25.10.2012.
P O N O V N I  O G L A S  za izbor i imenovanje kandidata na poziciju predsjednika i članova Skupštine JP RTV BPK-a...
26.06.2012.
Obavještenje o konkursu za upis studenata na Mašinski fakultet
26.06.2012.
K O N K U R S za naknadni upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za školsku 2012/13. godinu
08.06.2012.
K O N K U R S za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za školsku 2012/13. godinu
08.06.2012.
KRITERIJI ZA PRIJEM UČENIKA
26.03.2012.
P O N O V N I K O N K U R S za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija, studentima I i...
11.01.2012.
Konkurs za izbor i imenovanje predsjednika Nadzornog odbora JP RTVBPK d.o.o Goražde
10.01.2012.
K O N K U R S za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija, studentima I i II ciklusa studija za studijsku 2011/12. godinu
Kontakt

1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ARMAN BEŠLIJA. ministar
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba, arman.beslija@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.