11.01.2013.
Nacrt zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama
18.10.2012.
Obavještenje za studente sa područja BPK Goražde
26.06.2012.
Obavještenje o konkursu za upis studenata na Mašinski fakultet
26.06.2012.
K O N K U R S za naknadni upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za školsku 2012/13. godinu
30.05.2012.
OBRAZAC PRIJAVE prijedloga projektnih aktivnosti za učešće u Programu utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN...
30.05.2012.
J A V N I P O Z I V za prijavu prijedloga projektnih aktivnosti za učešće u Programu utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje,...
10.05.2012.
Konačan Plan raspodjele sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za 2012. godinu...
26.04.2012.
Pozivaju se zainteresirani, da prisustvuju Javnoj raspravi na temu „Upis u srednju školu“, u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko – podrinjskog kantona...
30.03.2012.
Prijedlog Plana raspodjele sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za 2012. godinu...
27.03.2012.
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosansko-podrinjski kanton Goražde Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Poziv na javne rasprave   Pozivaju se zainteresirani subjekti,...
Kontakt

1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ARMAN BEŠLIJA. ministar
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba, arman.beslija@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.