30.05.2012.
OBRAZAC PRIJAVE prijedloga projektnih aktivnosti za učešće u Programu utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN...
30.05.2012.
J A V N I P O Z I V za prijavu prijedloga projektnih aktivnosti za učešće u Programu utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje,...
10.05.2012.
Konačan Plan raspodjele sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za 2012. godinu...
26.04.2012.
Pozivaju se zainteresirani, da prisustvuju Javnoj raspravi na temu „Upis u srednju školu“, u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko – podrinjskog kantona...
30.03.2012.
Prijedlog Plana raspodjele sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za 2012. godinu...
27.03.2012.
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosansko-podrinjski kanton Goražde Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Poziv na javne rasprave   Pozivaju se zainteresirani subjekti,...
27.03.2012.
Nacrti zakona o preuzimanju prava osnivača nad osnovnim školama na području BPK Goražde
29.02.2012.
SPISAK UČENIKA I NASTAVNIKA KOJI SU OSVOJILI NAGRADU POVODOM 1. MARTA – DANA NEZAVISNOSTI BIH ZA 2012. GODINU
16.02.2012.
Preliminarna lista studenata koji su stekli uslov za dobijanje studentskog kredita u akademskoj 2011/12.godini
14.02.2012.
Spisak studenata koji NISU STEKLI uslov za dobivanje studentskog kredita u akademskoj 2011/12.godini
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.