11.04.2013.
KONAČNA LISTA STUDENATA KOJI SU STEKLI USLOVE ZA DOBIJANJE STUDENTSKOG KREDITA U STUDIJSKOJ 2012/ 2013. GODINI
11.04.2013.
OBAVJEŠTENJE STUDENTIMA KOJIMA JE ODOBREN STUDENTSKI KREDIT ZA STUDIJSKU 2012/13. GODINU
01.04.2013.
J A V N I P O Z I V ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA DOBIJANJE LICENCE ISPITIVAČA IZ POZNAVANJA PRVE POMOĆI
11.01.2013.
Obavještavaju se svi sportski klubovi, korisnici finansijskih sredstava za redovne programe u 2012. godini da su u obavezi dostaviti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport...
11.01.2013.
Obavještavaju se svi korisnici sredstva Programa utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko – podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614...
11.01.2013.
Poziv za Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama
11.01.2013.
Nacrt zakona o sprječavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama
18.10.2012.
Obavještenje za studente sa područja BPK Goražde
26.06.2012.
Obavještenje o konkursu za upis studenata na Mašinski fakultet
26.06.2012.
K O N K U R S za naknadni upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za školsku 2012/13. godinu
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.