24.01.2012.
  Na osnovu člana 16. i 39. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 15/09), ministrica za obrazovanje, nauku,kulturu i sport...
11.01.2012.
KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA        ŠKOLSKIH ODBORA U OSNOVNIM ŠKOLAMA SA PODRUČJA              BOSANSKO – PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE PREDMET: POZIV Komisija je na osnovu...
11.01.2012.
Na osnovu člana 24. Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, br. 5/03), te na osnovu člana 11. Zakona o kantonalnim ministarstvima...
15.12.2011.
Obrazac za pravdanje sredstava na osnovu zahtjeva Obrazac za pravdanje sredstava na osnovu javnog poziva
15.12.2011.
Obrazac za pravdanje sredstava na osnovu zahtjeva Obrazac za pravdanje sredstava na osnovu javnog poziva
11.12.2011.
Kriteriji i obrasci za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Obrazac DP- 1 Obrazac...
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.