Ministarstvo za obrazovanje i Vlada BPK Goražde osigurali nagrade za najbolje učenike i njihove nastavnike
Datum: 14.06.2017.

Tradicionalno kao i svake godine, u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sinoć je upriličena svečana dodjela diploma i nagrada najuspješnijim učenicima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola s prostora našeg kantona za školsku 2016/2017.godinu.

Nagrade su dodijeljene učenicima generacije, učenicima koji su ostvarili zapažene rezultate na kantonalnim i federalnim takmičenjima iz matematike, fizike, engleskog i njemačkog jezika, vjeronauke i građanskog obrazovanja. Ovom prilikom nagrađeni su i učenici koji su ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima i festivalima u susjednim zemljama, a zahvalnice za pripremu učenika dodijeljene su i njihovim nastavnicima i profesorima.

Najbolji među najboljim, učenici,  primjer  i putokaz kontinuiranog rada, zalaganja, motivacije i želje za uspjehom su naši učenici generacije osnovnih i srednjih škola.

Učenici generacije za školsku 2016/2017.godinu su:

         Sabira Demirović OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača

                                                                                                                                                                               Lejla Memija, OŠ „Ustikolina“ Ustikolina

Melisa Geca, OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde

Amna Kazagić, OŠ Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde

Amina Omerdić OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići

Minela Radača OŠ „Prača“ Prača

Admir Čeljo, OMŠ „Avdo Smailović“Goražde

Džejna Velić, MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde

Elmina Deljo, STŠ „Hasib Hadžović“

 Medina Vajnoga SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde

Priznanja su uručili ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturui i sport BPK Goražde Damir Žuga, gradonačelnik Grada Goražda Muhamed Ramović, muftija goraždanski Remzija ef. Pitić, direktorica Pedagoškog zavoda Dika Makota te direktori škola. Ministarstvo i Vlada BPK Goražde za sve nagrađene učenike i nastavnike osigurali su novčane nagrade, koje će dobiti putem svojih škola.

Uz čestitke na dosadašnjim rezultatima,  u  svom obraćanju ministar Žuga, u ime Ministarstva i Vlade BPK Goražde, učenicima i njihovim nastavnicima poželio je puno uspjeha u daljem radu i školovanju.

„Zaista je veliki broj učenika i nastavnika koji su uložili svoje napore da pored redovnog programa i ostalih obaveza pokažu da mogu više i bolje. Ministarstvo sa svojim saradnicima i Vlada BPK Goražde će i dalje pratiti vaš rad i biti s vama na tom putu“-kazao je ministar Žuga.

Svečanost su upotpunili ansambl gitara i hor goraždanske Osnovne muzičke škole „Avdo Smailović“, a prigodne stihove izrecitovala je nastavnica Sanela Mašić. Voditelji svečanosti bili su đaci Nedžma Mušović i Hamza Omerbašić.

Aktivnosti ministarstva
16.01.2018.
Udruženje ALDI Goražde je u sklopu IPA projekta: ”Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja” u prethodnom periodu organizovalo dva sastanka Radne grupe za izradu Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. Stalni članovi Radne grupe, koji su ujedno i potpisnici Memoranduma o saradnji na IPA projektu, su: Ministarstvo obrazovanja BPK Goražde, Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ BPK Goražde, Služba za zapošljavanje BPK Goražde, Udruženje poslodavaca BPK Goražde, Privredna komora BPK Goražde i Obrtnička komora BPK Goražde. Svi komentari, sugestije i prijedlozi koji su prezentirani na sastancima, kao i oni koji su predloženi u radnim materijalima od strane članova, uzeti su u razmatranje i uvršteni su u Radnu verziju Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. Radi kompletiranja i finalizacije ovog strateškog dokumenta, a prije javne prezentacije i upućivanja u skupštinsku proceduru, u prostorijama Udruženja ALDI Goražde danas je održan sastanak proširene Radne grupe za izradu Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. Sastanku su, pored stalnih članova, prisustvovali predstavnici Vlade BPK Goražde (premijer Emir Oković), predstavnici Ministarstva za privredu BPK Goražde (ministar Anes Salman), Srednje tehničke škole „Hasib Hadžović“ Goražde (direktor Rifet Bečić), Srednje mješovite škole „Enver Pozderović“ Goražde (direktorica Mula Imamović), Ministarstva za obrazovanje BPK Goražde (ministar Damir Žuga). Projekat ”Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja” implementira se u partnerstvu sa Srednjom stručnom školom „Džemal Bijedić“ Goražde. Projekat finansira Evropska unija i traje do jula 2019. godine. www.bpkg.gov.ba/ALDI Goražde
Kontakt

1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

Damir Zuga 1DAMIR ŽUGA prof.
ministar
tel. +387 38 224 259; fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.