NAKON POTPISIVANJA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA OBLAST SREDNJEG OBRAZOVANJA
Započeli pregovori za usaglašavanje teksta Kolektivnog ugovora za osnovno obrazovanje
Datum: 06.07.2018.

Pregovarački timovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koju zastupa Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Samostalnog sinidikata osnovng obrazovanja i odgoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održali su sastanak na kojem su zvanično otpočeli pregovori na usaglašavanju teksta novog Kolektivnog ugovora za osnovno obrazovanje.

Dogovoreni su i utvrđeni dinamika i način rada, kao i smjernice na kojima će se zasnivati sam tok pregovora u cilju usaglašavanja teksta pomenutog kolektivnog ugovora

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.