NAKON POTPISIVANJA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA OBLAST SREDNJEG OBRAZOVANJA
Započeli pregovori za usaglašavanje teksta Kolektivnog ugovora za osnovno obrazovanje
Datum: 06.07.2018.

Pregovarački timovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koju zastupa Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Samostalnog sinidikata osnovng obrazovanja i odgoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održali su sastanak na kojem su zvanično otpočeli pregovori na usaglašavanju teksta novog Kolektivnog ugovora za osnovno obrazovanje.

Dogovoreni su i utvrđeni dinamika i način rada, kao i smjernice na kojima će se zasnivati sam tok pregovora u cilju usaglašavanja teksta pomenutog kolektivnog ugovora

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

Damir Zuga 1DAMIR ŽUGA prof.
ministar
tel. +387 38 224 259; fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.