Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je u saradnji sa Centrom...
Datum: 27.03.2017.
Nizom prigodnih sadržaja kojima se nastoji ukazati na značaj koji mladi imaju za društvenu zajednicu, danas...
Datum: 21.03.2017.
Cijeneći angažman i rad omladinskih udruženja, te aktivnosti i trud pojedinaca na stvaranju uslova za lični...
Datum: 21.03.2017.
U saradnji Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, odnosno Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde...
Datum: 14.03.2017.
PONOVNI OGLAS za izbor i imenovanje predsjednika i clanova skolskih odbora osnovnih skola s podrucja Bosansko...
Datum: 13.03.2017.
Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Damir Žuga i direktor DVV...
Datum: 08.03.2017.
U organizaciji učenika i nastavnika JU Osnovne škole „Husein ef. Đozo“ Goražde jučer je u  prostorijama...
Datum: 07.03.2017.
Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Damir Žuga danas je upriličio...
Datum: 07.03.2017.
Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Damir Žuga sa saradnicima sastao se...
Datum: 07.03.2017.
Kontakt

1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

Damir Zuga 1DAMIR ŽUGA prof.
ministar
tel. +387 38 224 259; fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.