Potpisan Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja
Datum: 02.06.2017.

IMG_6834

Potpisivanjem Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja, Bosansko-podrinjski kanton Goražde postao je četvrti potpisnik ovog kolektivnog ugovora na teritoriji Federacije BiH.

Ugovor su potpisali ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žuga i predsjednik Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja BPK Goražde Ekrem Karauzović, a potpisivanju su prisustvovali i predstavnici centrale Sindika osnovnog obrazovanja i odgoja predvođeni predsjednikom Selvedinom Šatorovićem te predstavnici sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo, Tuzlanskog kantona i Livanjskog Kantona.

Potpisivanju ugovora, kako ističe ministar, prethodio je niz sastanaka kako bi se došlo do kolektivnog ugovora koji je prihvatljiv za obje strane.

– U početku smo svi imali svoje polazne osnove koje su bile različite, međutim kompromisom i odstupanjima od određenih stavova, došli smo do jednog zaista kvalitetnog kolektivnog ugovora koji ima 117 članova raspoređenih u 15  poglavlja koji garantuje, prije svega, sigurnost svim uposlenicima u osnovnom odgoju obrazovanju i daje im prava, ali i obaveze – kazao je ministar Damir Žuga.

 

On je istakao da je period važenja ovog granskog kolektivnog ugovora godinu dana, kako bi se u tom periodu sagledali njegovi eventualni nedostaci i kako bi se stvorile pretpostavke da se novi kolektivni ugovor potpiše na duži vremenski period.

IMG_6801

 

Predsjednik Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja BPK Goražde Ekrem Karauzović izrazio je zadovoljstvo zaključenim kolektivnim ugovorom.

– Veoma smo zadovoljni sadržajem novog kolektivnog ugovora koji stvarno reguliše sve oblasti iz radno-pravnog i materijalno-ekonomskog položaja uposlenih u obrazovanju – kazao je on.

Istovremeno, Karauzović je naglasio da su novim kolektivnim ugovorom uvedene i određene novine, te da je kao jedno od važnijih pitanja definisano i pitanje tehnološkog viška za uposlene u procesu osnovnog odgoja i obrazovanja u BPK.

Predsjednik federalnog sindikata Selvedin Šatorović iskazao je posebnu čast zbog današnjeg prisustva potpisivanju kolektivnog ugovora koji će biti garant prava uposlenih u obrazovanju na području BPK Goražde.

– Oni su ovim činom potpisivanja dobili određenu garanciju njihovih prava koje će Vlada ispunjavatui u narednoj godini i očekujemo da će se nastaviti kvalitetan socijalni dijalog i kvalitetna saradnja koja postoji između sindikata obrazovanja i resornog minsitarstva – istakao je on.

On je ovom prilikom ukazao na veoma dobre partnerske odnose između sindikata obrazovanja i kantonalnog Ministarstva za obrazovanje te naglasio da su sva važna pitanja i u dosadašnjem periodu rješavana sporazumno i uz postojanje senzibiliteta prema prosvjetnim radnicima.

Šatorović također ističe da ovaj kanton i njegovi građani zaslužuju bolji status od onoga koji trenutno imaju.

IMG_6812

 

– Ono što takođe želim iskoristiti priliku za vrijeme boravka u Goraždu, vidjevši s kojim problemima se suočavaju ne samo prosvjetni radnici, nego građani Bosansko-podrinjskog kantona, da apelujem, prije svega na vlast Federacije BiH, da ovaj kanton ne zaboravljaju. Ovo je ipak kanton prema kome svi građani Federacije, pa i same BiH, imamo dodatnu obavezu – poručio je on.

Nakon zaključivanja ugovora, ministar Žuga je najavio da bi u narednih 30 dana trebala biti donesena i Instrukcija o koeficijentima i platnim razredima za uposlene u osnovnom odgoju i obrazovanju na području BPK Goražde.

Aktivnosti ministarstva
16.01.2018.
Udruženje ALDI Goražde je u sklopu IPA projekta: ”Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja” u prethodnom periodu organizovalo dva sastanka Radne grupe za izradu Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. Stalni članovi Radne grupe, koji su ujedno i potpisnici Memoranduma o saradnji na IPA projektu, su: Ministarstvo obrazovanja BPK Goražde, Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ BPK Goražde, Služba za zapošljavanje BPK Goražde, Udruženje poslodavaca BPK Goražde, Privredna komora BPK Goražde i Obrtnička komora BPK Goražde. Svi komentari, sugestije i prijedlozi koji su prezentirani na sastancima, kao i oni koji su predloženi u radnim materijalima od strane članova, uzeti su u razmatranje i uvršteni su u Radnu verziju Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. Radi kompletiranja i finalizacije ovog strateškog dokumenta, a prije javne prezentacije i upućivanja u skupštinsku proceduru, u prostorijama Udruženja ALDI Goražde danas je održan sastanak proširene Radne grupe za izradu Strategije obrazovanja odraslih BPK Goražde. Sastanku su, pored stalnih članova, prisustvovali predstavnici Vlade BPK Goražde (premijer Emir Oković), predstavnici Ministarstva za privredu BPK Goražde (ministar Anes Salman), Srednje tehničke škole „Hasib Hadžović“ Goražde (direktor Rifet Bečić), Srednje mješovite škole „Enver Pozderović“ Goražde (direktorica Mula Imamović), Ministarstva za obrazovanje BPK Goražde (ministar Damir Žuga). Projekat ”Osiguranje i podizanje kvalitete obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja” implementira se u partnerstvu sa Srednjom stručnom školom „Džemal Bijedić“ Goražde. Projekat finansira Evropska unija i traje do jula 2019. godine. www.bpkg.gov.ba/ALDI Goražde
Kontakt

1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

Damir Zuga 1DAMIR ŽUGA prof.
ministar
tel. +387 38 224 259; fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.