»»

"/>
Održana 87. redovna sjednica Vlade BPK Goražde
Ministru obrazovanja data saglasnost za potpisivanje ugovora o dodjeli studentskih stipendija za studijsku 2020/2021.godinu
Datum: 10.05.2021.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 87.redovnoj sjednici utvrdila je Konačnu listu za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima I i II ciklusa studija za studijsku 2020/2021.godinu.

U ovoj studijskoj godini stipendirat će se 181 student, za što će biti izdvojeno 176.890 KM, a ministar za obrazovanje dobio je od Vlade saglasnost i za potpisivanje Ugovora o dodjeli studentskih stipendija sa studentima koji se nalaze na danas usvojenoj listi.

Prije toga, Vlada je usvojila izmjene programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport na ekonomskim kodovima: Tekući transferi pojednicima-isplata stipendija i Ostalo za 2021. godinu kako bi se stvorile pretpostavke za povećanje sredstava predviđenih za stipendiranje studenata.

Usvojeni su takođe i programi utroška sredstava u budžetu ovog ministarstva na ekonomskim kodovima: Tekući transfer za kulturu i Tekući transfer za mlade u iznosima od 40.000 i 10.000 KM, kao i Konačni Plan raspodjele sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021.godinu Redovni programi – kvalitetni sport (priprema i takmičenja), kantonalni savezi, sport lica sa invalititetom, u ukupnom iznosu od 361.266 KM.

Nakon razmatranja, Vlada je usvojila izvještaje o izvršenju Budžeta i o utrošku tekuće budžetske rezerve BPK-a Goražde za period januar – decembar 2020.godine te ih uputila u skupšinsku proceduru.

U skupštinsku proceduru, nakom razmatranja, proslijeđeni su operativni i finansijski izvještaji o radu Kantonalne uprave za šumarstvo BPK-a Goražde, JZU Kantonalna bolnica Goražde i JU Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde za 2020.godinu.

Nakon razmatranja Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH, Vlada je prihvatila mišljenje Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose kao svoje i uputila ga Skupštini BPK u dalju proceduru.

Usvojena je Odluka o visini potrebnih prihoda za zadovoljenje stambenih potreba, te data saglasnost za isplatu subvencija profitne marže za tri firme s područja BPK u skladu sa Ugovorom o poslovnoj saradnji za plasiranje linije finansiranja, uz subvencioniranje dijela profine marže za privredna društva i obrtnike koji posluju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, zaključenim između Vlade BPK i BBI banke d.d. Sarajevo.

Na kraju sjednice, Vlada je usvojila zaključak da se privrednom društvu Ginex uputi dopis sa molbom da u skladu sa svojim mogućnostima i ove godine sponzoriše sportske klubove s područja našeg kantona.

U drugom zaključku Vlada je prvi dan Ramazanskog bajrama 13. maj, proglasila neradnim danom, dok će se drugi dan Bajrama, onima koji praznuju, odbiti od godišnjeg odmora.

 

 

 

 

 

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.