»»

"/>
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde putem Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport podržala pokretanje „Škole kulture sjećanja“
BPK Goražde prvi kanton u FBiH koji je potpisao sporazum sa JU „Fond Memorijala Kantona Sarajevo“
Datum: 20.07.2022.

Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Biljana Begović potpisala je danas sa direktorom JU „Fond Memorijala Kantona Sarajevo“ Ahmedom Kulanićem sporazum o saradnji kada je riječ o pokretanju „Škole kulture sjećanja“ koju će realizirati ova javna ustanova, a potpisivanju je prisustvovao i ministar za boračka pitanja Edin Aganović.

Škola ima za cilj dodatno obrazovanje i edukovanje učenika osnovnih i srednjih škola o odbrambeno- oslobodilačkom ratu 1992-1995.godina, kao i o opsadi i odbrani Sarajeva, a prema planu bi se provodila u drugom polugodištu svake školske godine.

Ovim sporazumom, Fond Memorijala obavezuje se da organizuje posjetu za učenike osnovnih i srednjih škola BPK Goražde Spomeničkoom kompleksu „Tunel D-B“ uz održavanje historijskog sata, organizuje posjetu Memorijalnom kompleksu Kovači, muzejskoj postavci Heroji oslobodilačkog rata, kao i drugim ključnim lokacijama vezanim za opsadu i odbranu Sarajeva, dok je Ministarstvo u obavezi  da u koordinaciji sa radnicima Fonda Memorijala napravi raspored posjeta i organizuje prijevoz učenika.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.