Novosti

Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Adisa Alikadić-Herić i viši stručni saradnik...