Arhiva: "NOVOSTI"
Izbor za novog direktora Osnovne škole Fahrudin Fahro Baščelija u Goraždu koji je počeo jutros u...
Datum: 20.11.2011.
Implementacija zakona o sportu
„Primjena Pravilnika o vođenju registra pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta na nivou Bosansko-podrinjskog kantona...
Datum: 01.11.2011.
Kontakt

1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ARMAN BEŠLIJA. ministar
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba, arman.beslija@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.